Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Verzending:

Bestellingen die verzonden moeten worden, worden hier afgehaald door DHL en daarna binnen 24 uur bij u aangeboden.

 

Verzendkosten:

Orders boven € 500,- excl. BTW worden franco bij u bezorgd. Orders beneden de € 500,- excl. BTW worden belast me de geldende DHL tarieven.

 

Retourzendingen:

Alleen na telefonische goedkeuring van onze kant kunnen er producten geretourneerd worden op de volgende wijze:

 

Backorder:

Wij houden automatisch backorders bij, wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen horen wij dat graag direct na ontvangst van de geleverde goederen.

 

Betaalwijze:

Bij ons is het mogelijk om op vier manieren aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, te weten:

 

 

Al onze prijzen zijn onder voorbehoud, MXN is ten alle tijden gerechtigd om prijzen aan te passen.

 

MXN Motocrossparts blijft eigendom van het geleverde, totdat de betalingsverplichtingen aan ons zijn voldaan. Geen enkele betalingsverplichting aan ons kan worden opgeschort. Ook niet indien afnemer enig recht van reclamatie meent te hebben.

 

Na het verstrijken van de uiterste betaaldatum zal u de rente in rekening worden gebracht (deze rente zal gelijk zijn aan berekende gemiddelde debet-rente door bank opgegeven) alsmede ook de kosten die wij zullen moeten maken tot aan betaling.

 

Goederen welke niet tot ons standaard leveringsprogramma behoren, en of klantspecifiek zijn, kunnen nimmer worden geretourneerd.

 

Retourgoed zonder copy-factuur en/of omschrijving van de wensen betreffende retournering worden zonder behandeling bij ons opgeslagen, tot wij een schriftelijke mededeling hebben ontvangen.

 

Definitieve beslissingen tot creditering worden pas genomen na retourontvangst van de goederen. Dit is gebaseerd op o.a. de staat van de goederen en/of verpakkingen zich op dat moment bevinden.

 

De aansprakelijkheid van MXN Motocrossparts is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende onderdelen, mits er sprake is van opzet of grove schuld zijn wij nimmer voor enige schade volgens aansprakelijkheid derden verantwoordelijk.